2018-04-11

Coaching holistyczny

Holizm (od gr. holos – całość) – pogląd (przeciwstawny redukcjonizmowi), według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. [źródło: wikipedia.org]
 
Coaching holistyczny jest procesem, którego centralnym punktem, podmiotem jest Osoba – klient. Cele na proces są określane przez klienta. Rola coacha w fazie określania celów ograniczona jest jedynie do tych działań, które mogą pomóc klientowi w poszerzeniu własnej perspektywy, w zyskaniu większej świadomości, w lepszej orientacji w wielopoziomowej całości swego życia. 
 
Z założenia coaching holistyczny skupia się nie tylko na celach, ale na całym systemie w którym są one umiejscowione. Klient traktowany jest jako jeden (całościowy i pełny) spójny System.
 
Coach holistyczny pracuje z Klientem na wszystkich poziomach neurologicznych R. Diltsa. Innymi słowy, podejście holistyczne uwzględnia, że na przejawiane przez daną jednostkę zachowania wpływ ma więcej czynników niż tylko jej wiedza i umiejętności. Istotne są również: system przekonań, wierzeń i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność pracy, a w rzeczywistości mieć wpływ na całościową jakość życia danej jednostki. Dodatkowym aspektem wpływającym znacznie na jakość życia jest sposób zarządzania własnymi emocjami i relacje z innymi ludźmi. 
 
Coaching w tym ujęciu jest pomocny w odkrywaniu istotnych przyczyn tych zachowań, które wydają się mało użyteczne. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany. 
 
Szybkość zmiany wynika z „punktu przyłożenia dźwigni”, czyli od znalezienia i dokonania zmiany w tym obszarze, który wywoła „reakcję łańcuchową” w pożądanym kierunku. Zastosowanie „zasady dźwigni” pomaga w osiągnięciu maksymalnie dużych rezultatów przy włożeniu możliwie najmniejszego wysiłku i w najkrótszym możliwym czasie.
 

Trwałość zmiany jest naturalnym następstwem używania autentycznych zasobów klienta. Często zdarza się, że klient nie jest świadomy swoich naturalnych zasobów. Zdarza się równie często, że używa ich tylko w niektórych obszarach swojego życia. Kiedy zaczyna używać ich w nowych obszarach lub w nowy sposób, wzrasta jego satysfakcja i zadowolenie, a każdy człowiek lubi utrzymywać te stany.

 

źródło: International Coaching Community

więcej informacji: http://www.iccpoland.pl/pl/centrum_prasowe/coaching_holistyczny