2018-05-15

Katalizator Projektów

Czy projekty są istotnym elementem Twojej działalności?

Czy wszystkie Twoje przedsięwzięcia idą gładko, kończą się sukcesem i o czasie?

Photo by Ken Treloar on Unsplash

Różne statystyki z rynku mówią, że od 38% do 68% projektów kończy się porażką, z czego tylko 15% z przyczyn technicznych. Z jakich powodów zatem pozostałe kończą się porażką?

Według Project Management Institute® „zarządzanie projektem to zawód zorientowany na ludzi”, a na kompetencje Kierownika Projektu składają trzy obszary:

– kompetencje Wiedzy [Knowledge] – co Project Manager wie o zarządzaniu projektami

– kompetencje Wykonawcze [Performance] – jak PM wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce

– kompetencje Osobiste [Personal] – jak PM zachowuje się podczas realizacji zadań projektowych i jak radzi sobie z materią ludzką.

Jak powiedział Mistrz Świata w siatkówce 2018 i MVP turnieju finałowego Bartosz Kurek „Taki sekret siatkówki – w siatkówce nie chodzi o siatkówkę. Po tym co przeżyłem w Turynie wiem, że chodziło przede wszystkim o relacje między facetami…

Nasze doświadczenie pokazuje, że w zespołach projektowych bywa podobnie, tj. kiedy projekt nie idzie zgodnie z planem bardzo często chodzi o relacje, np. członków zespołu między sobą, Kierownika Projektu z poszczególnymi członkami zespołu, szefa projektu z klientem / sponsorem / przełożonym, członków zespołu projektowego dostawcy z przedstawicielami klienta, etc. Jakość tych relacji w pierwszej kolejności zaobserwować można w komunikacji, tj. w jaki sposób poszczególne osoby komunikują się i odnoszą się do siebie.

Jeśli Twoje projekty nie idą wystarczająco sprawnie, być może właśnie relacje i/lub komunikacja wśród realizatorów nie są wystarczająco efektywne.

Kiedy zatem zechcesz ograniczyć negatywny wpływ czynników ludzkich, ograniczyć związane z tym ryzyko porażek, nadmiernych kosztów lub rotacji personelu, kiedy zechcesz osiągnąć większą efektywność projektu, zwiększyć przychody od Klientów – zainwestuj w kompetencje osobiste Kierownika Projektów.

Dla firm opierających działalność na realizacji projektów to właśnie osoba Project Managera i jej kompetencje bywają najlepszym punktem przyłożenia wysiłków dla zwiększenia efektywności poszczególnych projektów. Natomiast spośród wszystkich kompetencji osobistych taką dźwignią najczęściej bywają umiejętności komunikacji i budowania relacji z Zespołem, Klientem i całym otoczeniem Projektu.

Kompleksowe otoczenie Project Managera

Czym jest Katalizator Projektów?

Celem usługi jest wzrost efektywności Projektu, poprzez wsparcie wybranych umiejętności osobistych Kierownika Projektu. W ramach usługi Katalizator Projektów umożliwiamy skorzystanie z narzędzi diagnostycznych i rozwojowych w celu zwiększenia efektywności Twoich projektów.

Realizujemy diagnozy kompetencji osobistych Kierownika Projektów [przy użyciu MindSonar lub w odniesieniu do standardów PMI], proponujemy budowę planu rozwoju kompetencji oraz realizację takiego planu z każdym Project Managerem, który chce wziąć odpowiedzialność za swą osobistą efektywność i wyniki projektów.

Nasze wsparcie i działania ograniczają konflikty w środowisku projektu, wspomagają komunikację i współpracę, dają bezpieczeństwo Kierownikowi Projektu i budują jego pewność siebie. Innymi słowy ograniczając wydzielaną energię, przyspieszamy Projekty – pełnimy funkcję katalizatora!

Naszym sukcesem będzie z kolei – zgodnie z kodeksem etyki – możliwość usunięcia się w cień, tj. osiągnięcie samodzielności PM-a w wybranym obszarze kompetencji.

Oprócz zwiększenia przychodów i minimalizacji zbędnych kosztów projektu, możesz także ograniczyć materializację ryzyk, znacznie częściej osiągać terminowe zakończenie przedsięwzięć z sukcesem, a dzięki zadowoleniu Klientów i zespołów – zadbać o markę solidnego dostawcy lub pożądanego pracodawcy.

Dodaj Katalizatora i łatwiej osiągaj sukcesy w swoich projektach!


Nasze zasady i wartości

 1. Wartość dodana – dla obu stron
 2. Transparentność – wszędzie tam gdzie nie sięga poufność
 3. Odwaga – nazywamy sprawy po imieniu
 4. Skuteczność i zaangażowanie – dla najlepszych rezultatów
 5. Poufność – w zgodzie z kodeksem etycznym

Twoja inwestycja

 1. Diagnoza + 1,5h konsultacja MindSonar – 900 PLN
 2. Budowa planu rozwoju kompetencji Kierownika Projektu [2h] – 800 PLN
 3. Proces rozwoju kompetencji – min. 4 spotkania po 2 godziny.
 4. Trening indywidualny Zarządzanie sobą w czasie dla Project Managera4 spotkania po 1,5 godziny.
 5. Pozostałe prace:
Liczba zamawianych godzinStawka PLN netto za 1h współpracy
1-10400
11-20380
21+360

Ceny netto. Obejmują dojazd do klienta w granicach Warszawy, poza granicami stolicy – logistyka ustalana indywidualnie.


Twoje korzyści

 • przyrost kompetencji PMa wg wytycznych PMI
 • wzrost tempa i płynności współpracy w zespole
 • ograniczenie ryzyka i zbędnych kosztów
 • lepsza atmosfera i wzrost zadowolenia Klienta
 • lepsze relacje z Klientem = dodatkowe zamówienia
 • mniejsze koszty + większe przychody = wzrost efektywności projektów
 • zwiększona efektywność biznesu => marka pożądanego dostawcy lub pracodawcy

Post scriptum – dlaczego warto zadbać o rozwój efektywności i umiejętności relacyjnych kierownika projektu

https://www.pmi.org/learning/library/pm-training-coaches-competency-development-6778
https://www.susannemadsen.co.uk/blog/project-management-coaching-why-every-project-manager-should-have-a-coach
https://www.projectsmart.co.uk/why-project-managers-should-coach.php

Katalizatorem danej reakcji nazywamy substancję, która wprowadzona do układu reagującego przyspiesza reakcję chemiczną. Przyśpieszenie reakcji przez katalizator polega na zmniejszeniu energii aktywacji (w porównaniu z reakcją nie katalityczną). Katalizator bierze udział w reakcji, a w praktyce aktywność katalizatora ulega w czasie reakcji powolnemu zmniejszaniu. /źródła: agh.edu.pl, mlodytechnik.pl, encyklopedia.pwn.pl/