2018-05-15

Warsztaty „Zarządzanie sobą w czasie”

Proponujemy Państwu udział w warsztatach Zarządzanie sobą w czasie opartych na koncepcji „Siedmiu nawyków skutecznego działania” wg bestsellera autorstwa Stephena R. Coveya.

Zakres warsztatu:

Warsztat ma na celu przekazanie uczestnikom ogólnej wiedzy o 7 nawykach skutecznego człowieka wg S. Coveya, a zarazem dostarczyć sposobności do doświadczenia użyteczności w praktyce pierwszych trzech nawyków. Zajęcia w szczególności opierają się o koncepcję trzeciego nawyku, opisaną w publikacji S. Coveya „Najpierw Rzeczy Najważniejsze”.

Uczestnicy z pomocą trenera zdefiniują priorytety swojego życia zawodowego i prywatnego, tak aby swobodnie korzystać z macierzy Eisenhowera, tj. podziału na ważne i pilne. Ponadto celem zajęć jest również integracja uczestników warsztatu, jako, że przyjazna atmosfera wpływa niezwykle pozytywnie na proces uczenia się.

Warsztat będzie realizowany wg uznanego w świecie modelu uczenia dorosłych – cyklu Kolba (patrz diagram).

Cykl Kolba
Cykl Kolba, źródło: Wikipedia

Inwestycja za udział w 5h warsztacie dla 1 osoby – 400 zł (cena netto) – grupa minimum 6 osób (cena nie obejmuje kosztu sali warsztatowej).

Istnieje możliwość przepracowania tego samego materiału w ramach pracy indywidualnej – na przykład 4 spotkania po 1,5 godziny.

Dzięki uczestnictwu w warsztacie możesz poznać (m.in.):

  • uniwersalne zasady kierujące ludzkim życiem
  • sposoby na to by zostać kowalem swego losu
  • niezbędne kroki do osiągania zamierzonych celów
  • metody na odróżnienie spraw ważnych od pilnych
  • sposoby regeneracji różnych aspektów istoty ludzkiej

Zapraszamy każdego, kto poszukuje brakującego czasu w swoim życiu zawodowym lub prywatnym.

Informacje i zapisy: Michał Gałązkamichal.galazka@treesoft.pl  tel. 504 142 976


Relacje dotychczasowych uczestników:

„teraz będę wiedziała jak skuteczniej działać”

Poznałem co źle robię i gdzie gubię czas”

„Nie jest tak źle z moim czasem, żeby nie mogło być lepiej”

„dziękuję za bardzo ciekawe warsztaty”