Sukces

Sukces

“Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm”

“Sukces to umiejętność przejścia od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”

– Winston Churchill

Dodaj komentarz