Ludzkie wybory

“Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek, ale przez wybór – jego wybór”
“The history of free men is never written by chance but by choice – their choice”
– Dwight D. Eisenhower

Dodaj komentarz