Kompetencje a Sukces PMa

Czym są kompetencje PMa wg publikacji Project Manager Competency Development Framework – Third Edition?

Według PMI kompetentni zarządzający projektem [portfelem lub programem – określani dalej jako „PM”] konsekwentnie stosują swoją wiedzę z zakresu zarządzania oraz zachowania osobiste, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dostarczenia projektu [portfela / programu] spełniającego wymagania interesariuszy.

A zatem w odniesieniu do PMa kompetencje to wykazana zdolność do wykonywania działań w środowisku portfela, programu lub projektu, które prowadzą do oczekiwanych wyników w oparciu o zdefiniowane i przyjęte standardy.

Kompetencje PMa składają się z trzech odrębnych wymiarów:

  • Kompetencje w zakresie wiedzy (knowledge): to, co PM wie o zastosowaniu procesów, narzędzi i technik w działaniach związanych z projektem [portfelem / programem].
  • Kompetencje wykonawcze/realizacyjne (performance): w jaki sposób PM stosuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami w celu spełnienia wymagań projektu.
  • Kompetencje osobiste (personal): jak PM zachowuje się podczas wykonywania działań w środowisku projektu, jego postawa oraz podstawowe cechy osobowości.

Aby zostać uznanym za w pełni kompetentnego, PM musi spełniać każdy z trzech opisanych powyżej wymiarów.

 

Czy można dokonać oceny kompetencji?

Tak, a nawet warto 🙂 Trzy wymiary kompetencji uwzględnione w PMCD Framework – wiedzy, realizacyjne i osobiste – przejawiają się na różne sposoby:

  • Kompetencje w zakresie wiedzy: można się nimi wykazać zdając odpowiedni egzamin, np. egzamin PMP® lub innej równoważnej międzynarodowej organizacji akredytującej PMów. Te kompetencje w zakresie wiedzy są wyszczególnione w zarysach treści egzaminów, na przykład Project Management Professional (PMP)® Examination Content Outline i nie są zdefiniowane w PMCDF.
  • Kompetencje wykonawcze/realizacyjne: można wykazać poprzez ocenę działań i wyników związanych z portfelem/programem/projektem, aby uznać je za kompetentne.
  • Kompetencje osobiste: można je wykazać poprzez obserwacje i ocenę zachowania PMa

Rysunek powyższy ilustruje trzy wymiary oceny PMa. W wyniku oceny, menedżer lepiej zrozumie rozwój umiejętności konieczny do uznania go za kompetentnego PMa.

Zewnętrzne granice rysunku stanowią koncepcyjne przedstawienie w pełni kompetentnego PMa. Ciemno zacieniony obszar reprezentuje aktualną ocenę kompetencji danego menedżera. Różnica pomiędzy tymi dwoma obszarami reprezentuje potrzeby danego menedżera w zakresie rozwoju kompetencji dla konkretnej roli i/lub projektu.

Nie będziemy się tutaj zajmować Wiedzą, choć jest niewątpliwie potrzebna, to w tym aspekcie jest na świecie i w Polsce mnóstwo płatnego i nieodpłatnego know-how, pozwalającego na zdobycie konkretnego dowodu wiedzy – certyfikatu.

Zajmiemy się kompetencjami i aspektami kluczowymi dla sukcesu PMa.

Co według Ciebie jest kluczowe dla sukcesu w roli PMa?

Dodaj komentarz