Co najważniejsze

“To, co najważniejsze, nigdy nie może być na łasce tego, co mniej ważne.”
“Things which matter most must never be at the mercy of things which matter least.”
– Johann Wolfgang Goethe

Dodaj komentarz