Szlachetne życie

Zasady_Lorimer

“Za każdym szlachetnym życiem stoją zasady, które je ukształtowały.”
“Back of every noble life there are principles that have fashioned it.”
– George H. Lorimer

Dodaj komentarz