Niepodzielność Życia

“Człowiek nie może postępować dobrze w jednej sferze życia, gdy w innej postępuje źle. Życie to niepodzielna całość.”
“One man cannot do right in one department of life whilst he is occupied in doing wrong in any other department. Life is one indivisible whole”
– Mahatma Gandhi

Dodaj komentarz