Cały świat

“Dla świata możesz być tylko jedną osobą, ale dla jednej osoby możesz być całym światem.”
“To the world you may be just one person, but to one person you may be the world.”
– Josephine Billings

Dodaj komentarz