Doskonałe dostosowanie

“Wszystkie organizacje są doskonale dostosowane, by uzyskiwać takie rezultaty, jakie uzyskują.”
“All organizations are perfectly designed to get the results they get.”
– Arthur W. Jones

Dodaj komentarz