Mądrość

At

“Mądrość oznacza dążenie do najlepszych celów za pomocą najlepszych środków”
“Wisdom denotes the pursuing of the best ends by the best means.”
– Frances Hutcheson

Dodaj komentarz