Przywództwo

„Leadership is the capacity to translate vision into reality”
„Przywództwo to zdolność przekładania wizji na rzeczywistość”
– Warren Bennis

Dodaj komentarz