Mądra pomoc

„Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime.”
„Dając człowiekowi rybę nakarmisz go danego dnia. Ucząc go łowić ryby nakarmisz go na całe życie.”
– Chinese proverb (Chińskie przysłowie)

Dodaj komentarz